Nagroda im. Karla Dedeciusa dla tłumaczy polskich i niemieckich za rok 2017 dla Elizy Borg i Lisy Palmes
Source: blog-poloniaPublished on 2017-04-26By Krystyna Koziewicz